5 Macam Cara Bertawassul (Washilah)

Tawassul atau washilah merupakan sebuah permohoan kepada Allah SWT dengan melalui perantara segala yang Dia cintai, baik dengan niat agar terijabahnya doa …